pobierz broszurę

Usługa Logipost Optimum polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu usprawnień najbardziej odpowiednich wobec rozwiązań zastosowanych w wybranym procesie technologicznym. Projektowane ulepszenia mogą dotyczyć zarówno stanowisk pracy operatorów maszyn i urządzeń, jak i wybranych komponentów parku maszynowego Zlecającego (elementy mechanizacji oraz częściowej lub kompleksowej automatyzacji procesu).


   

 

Koncepcja mechanizacji uwzględnia implementację niezbędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które zapewnią osiągnięcie wyznaczonych celów.

 

Dopasowanie elementów i systemów technologicznych najwłaściwszych przy realizacji projektów naszych klientów zależy w znacznej mierze od oczekiwanych rezultatów i wielkości budżetu przeznaczonego na inwestycje.

  

 

Wszystkie projekty usprawniające opracowywane w ramach Logipost Optimum są tworzone indywidualnie i rozpatrywane pod kątem spełnienia wymogów zadanych przez Zlecającego.

 

Przewaga konkurencyjna Logipost wynika z przyjęcia zasady, że podczas wdrożenia zaplanowanych rozwiązań, przedstawiciel Logipost Optimum bezpośrednio koordynuje proces implementacji zakupionego rozwiązania. Podejście to przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wydłużenia czasu trwania projektu, ograniczając jednocześnie ryzyko popełnienia błędów podczas całego projektu.


  

          

Dodatkową wartością projektów Optimum jest zyskiwanie

doświadczenia przez pracowników firmy Zlecającej,

uczestniczących i mających pełen wgląd w techniczne

aspekty projektu Optimum.